Welk voorbeeld geeft u uw kind?


22-11-2012

Tijdens de opvoeding van onze kinderen, willen we een goed voorbeeld geven. Tijdens conflicten is dit moeilijk. Hoe leert u uw kind niet te vechten als u in een vechtscheiding verwikkeld bent geraakt? Een mediator kan u helpen dit proces te begeleiden. Tijdens de mediation is het belang van de kinderen nadrukkelijk ook onderwerp van gesprek.


Kinderen leren we niet te vechten. Je conflicten los je op door er over te praten, niet door de ander een klap te geven. Als dat niet lukt, kan de juf of jouw ouders helpen. Natuurlijk is dat wel eens moeilijk en het lukt niet altijd, maar daar ben je kind voor, om te leren.


Ouders geven daar natuurlijk het goede voorbeeld in. Ruzies worden uitgesproken en als redelijke mensen wordt naar een oplossing gezocht. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de andere partij. Als je allebei denkt aan de ander, kom je er samen wel uit. Toch?


Tot het moment dat ouders in een conflict verzeild raken. Dan is deze theorie helemaal niet van toepassing, want deze zaak is absoluut niet te vergelijken met een 'normaal' conflict. Wat de ander jou hier heeft aangedaan dat kan echt niet. Normaal zou je zo niet reageren, maar de ander dwingt je eigenlijk om deze stappen te zetten.


In conflictsituaties reageren mensen  op een manier die men eigenlijk niet gewoon is. Na jaren getrouwd geweest te zijn, is de voormalig partner opeens de slechtste persoon van de wereld. Altijd al onbetrouwbaar geweest. De eigen belangen spelen minder een rol en de ander duidelijk maken 'dat dit echt niet kan' wordt een motivatie. Hoewel fysieke vechtpartijen vaak achterwege blijven, bevechten partijen elkaar waar het kan. Vaak ondersteund door een advocaat.


In conflictsituaties komt het denken in vechten en vluchten boven. Als men niet vecht, is de conclusie dat men vlucht. Om de wederpartij niet te gunnen dat je vlucht, blijven beide partijen hangen in vechten. Is er een alternatief? Kan men opkomen voor de eigen belangen zonder te vluchten, maar ook zonder vechten?


Welk voorbeeld wilt u uw kind geven? "Vechten is verkeerd, tot het moment dat je in een conflict zit"? Of leert u uw kind dat er ook een alternatief is? Een alternatief dat beide partijen helpt een goede oplossing te vinden?


Tijdens een mediation zal de mediator partijen helpen om deze oplossing te vinden. Tekenen van vechten of vluchten zijn signalen voor de mediator. Deze signalen beïnvloeden zijn bemiddeling. Emoties spelen een belangrijke rol en krijgen ruimte. Ruimte om geuit te worden, geen ruimte om de mediation te sturen.


Wilt u ook het goede voorbeeld geven aan uw kinderen en uw conflict met mediation oplossen? De volgende mediators zijn gespecialiseerd in familie mediation of echtscheiding.Bron: mediator.nl