Pre-mediation


29-05-2013

In bijna elke conflictsituatie vragen partijen zich af: hoe ben ik hierin verzeild geraakt? Hadden we niet eerder een goed gesprek met elkaar moeten hebben? Soms is het daarvoor niet te laat en is pre-mediation een mogelijkheid, al is die term niet zo gelukkig.


Pre-mediation is, algemeen geformuleerd, een verhelderend gesprek (vooraf) tussen partijen onder leiding van een mediator. In deze betekenis is er (nog) geen sprake van mediation volgens strikte (Nmi-)regels, maar worden de vaardigheden van de mediator benut om een aantal zaken eens goed met elkaar uit te praten. Misschien wel om te voorkomen dat er überhaupt een conflictsituatie gaat ontstaan. 


Ook als een mediation volgens gangbare regels in het vooruitzicht ligt, wordt soms gekozen voor een gesprek vooraf tussen partijen en de mediator. Het voorgesprek is dan vaak onderdeel van de mediationstrategie. Doel is om de eigenlijke mediation effectiever  te kunnen aanpakken. Vooraf worden de belangrijkste pijnpunten onder ogen gezien en wordt een basis gelegd voor een beter begrip. Omdat het een voorgesprek betreft, is ook dit strikt genomen geen mediation en dat geldt ook voor de meer gebruikelijke caucus of pendelbemiddeling, waarin de mediator (eerst) met de partijen afzonderlijk  praat. Toegegeven: het is niet altijd gemakkelijk om aan te geven wanneer het mediationproces in formele zin precies begint.


In de literatuur komen we het begrip pre-mediation eigenlijk alleen tegen bij meningsverschillen tussen burger en overheid. Het gaat dan meestal om klachten of bezwaren. Voordat de klager of bezwaarmaker de gelegenheid krijgt zijn klacht of bezwaar in een hoorzitting toe te lichten, wordt hij door de ambtenaar die de klacht of het bezwaar in behandeling heeft, uitgenodigd voor een verhelderend gesprek. Ook in dit geval is de term pre-mediation niet op zijn plaats: de betreffende ambtenaar is niet onpartijdig, een hoorzitting is geen mediation en het is de betreffende overheidsdienst zelf die een uiteindelijk oordeel velt. 


Hoewel het de naam ‘pre-mediation’ niet verdient, kan dit opkomend fenomeen wel degelijk een nuttige bijdrage leveren aan het oplossen van klachten en bezwaren. In dit verband moet ook het nuttige werk van klachtenfunctionarissen worden genoemd die, door met klagers in gesprek te gaan, uitvoering geven aan preventief klachtenbeleid en klachtencommissies veel werk uit handen nemen.Bron: mediator.nl