Mediationclausule


28-11-2012

Een mediationclausule is een onderdeel van een overeenkomst of algemene voorwaarden. Hiering wordt afgesproken wat er gebeurd als partijen een conflict hebben. Partijen kiezen dan in beginsel voor mediation. In het geval zij er bij de mediator niet uitkomen, kan ook een vervolgstap afgesproken worden.


Net zoals ieder element van een contract of algemene voorwaarden, ben je hier aan gebonden. Dit betekent dat je een poging moet doen om met mediation het conflict op te lossen. De vraag is echter, of het voor de wederpartij af te dwingen is om naar de mediator te gaan. Er is een trend zichtbaar, waarbij een rechter meeweegt wat partijen gedaan hebben om hun conflict zelf op te lossen. Als een partij aan de mediationclausule voorbij gaat heeft dit mogelijk gevolgen bij de uitspraak.


Aangezien mediation vrijwillig is, bestaat het risico dat een partij onwillig bij de mediator plaatsneemt. Na een eerste gesprek kan de mediation dan afgebroken worden en de mediation is niet geslaagd. Mediation is wel geprobeerd, maar bleek niet succesvol. Aan de voorwaarden van de mediationclausule is voldaan. Is de mediationclausule dan geen lege letter in een contract die in de praktijk zinloos is?


Als partijen eenmaal bij een mediator aanschuiven is er een belangrijke stap gezet in het oplossen van het conflict. Het gebeurd geregeld dat partijen voornemens zijn de mediator beleefd aan te horen en vervolgens alsnog naar de rechter stappen. Terwijl ze bij de mediator zijn, raken ze in gesprek en blijkt een oplossing dichterbij dan gedacht. Zelfs als een gehele oplossing niet mogelijk blijkt, is vaak een deel van het conflict opgelost. Bron: mediator.nl