Mediator

Vereniging Mediators in de Gezondheidszorg


De gezondheidszorg is bij voortduring onderhevig aan veranderingen. Het veld van de zorg is divers: politiek, bestuurders, zorgverzekeraars, zorgverleners en patiënten hebben elk hun eigen opvattingen en verwachtingen over de zorgverlening. Het is dus zeker niet vreemd dat, omdat deze opvattingen niet met elkaar stroken, hieruit conflicten ontstaan.

Conflicten die ook vaak terug te voeren zijn op persoonlijke gevoeligheden en die zich vervolgens vertalen in materiële problemen. Helaas ervaren betrokkenen de situatie dan al zo als “vastgedraaid” dat er samen uitkomen als onmogelijk wordt gezien. Echter in de zorg heeft men één ding gemeen. Men is afhankelijk van elkaar en samen zal men vorm moeten geven aan de ontwikkelingen en veranderingen. En juist het feit dat men samen verder moet, maakt mediation tot een ideaal instrument om conflicten op te lossen.
Vakgebied Specialisatie Postcode Afstand Zoekterm
1 t/m van de 4 mediators in Nederland