Mediator

Vereniging Bouwmediators


De Vereniging Bouwmediators ziet bouwmediation als een krachtig instrument om effectief invulling te geven aan de algemene roep in de bouw tot meer en betere samenwerking in de bouwkolom.

De Vereniging bestaat sinds 1998 en telt ruim 50 leden die zich specifiek toeleggen op geschilbeslechting in de bouw.  Zij beschikken allen over ervaring in de bouwsector, kennen de bouwcultuur en spreken het jargon van de bouw.

De leden zijn actief in alle sectoren en alle fasen van de bouwen

Vakgebied Specialisatie Postcode Afstand Zoekterm
1 t/m van de 2 mediators in Nederland