Zelfbeschikking in mediation


13-11-2012

Zelfbeschikking is een belangrijke pijler binnen mediation. Een mediator zal het 'recht op eigen keuzen en zelfstandigheid' borgen om partijen te helpen die oplossing voor hun conflict te bereiken die hun belangen optimaal dienen. Zo wordt er gewerkt aan een duurzame oplossing en eventueel herstel van de relatie tussen conflictpartijen.


In de rechtspraak, of bij arbitrage, zal een rechter een vonnis opleggen en partijen dwingen deze na te komen. Bij arbitrage is deze rol aan een arbiter voorbehouden. Als een partij zijn verplichtingen niet nakomt, zijn er dwangmiddelen die op initiatief van de rechter, of van de wederpartij, ingezet kunnen worden.

Bij deze vorm van geschilbeslechting spreekt men van bovenpartijdige geschilbeslechting. De rechter staat boven partijen en legt van bovenaf een oordeel op. Mediation wordt gezien als een vorm van tussenpartijdige geschilbeslechting. De mediator helpt partijen samen een oplossing te vinden die optimaal is in hun situatie. Tijdens de bemiddeling geven partijen zelf aan wat voor hun belangrijk is in dit geschil.

Deze zelfbeschikking is niet onbeperkt. Partijen lopen aan tegen beperkingen in hun eigen situatie, bijvoorbeeld in tijd, geld of energie. Ook de wederpartij beïnvloed de zelfbeschikking. Deze partij heeft ook belangen die zij graag gediend ziet. Wel is er bij mediation veel ruimte om creatief naar de situatie te kijken en kan de mediator partijen bewegen om oplossingen te creëren die buiten het bereik van de rechter liggen.

In de praktijk wordt een maatregel van bovenaf opgelegd minder goed nageleefd dan een maatregel die partijen zelf bedenken. Dit maakt mediation een duurzame oplossing voor uw conflict. Uiteindelijk zijn partijen geholpen voor een blijvende oplossing voor hun kwestie en niet bij een start voor een volgende juridische procedure.Bron: mediator.nl