Wat is mediation?


02-11-2012

Mediation is een manier van bemiddelen. Tijdens deze bemiddeling is een mediator de onafhankelijke derde, die conflictpartijen helpt een oplossing te vinden voor hun conflict. De mediator tracht de communicatie tussen conflictpartijen te verbeteren en hen zo te helpen zelf een oplossing te vinden voor hun conflict.


Veel conflicten ontstaan door slechte communicatie tussen partijen. De mediator kan de angel uit het conflict halen door tijdens de mediation partijen beter met elkaar te laten spreken. Ruimte voor de oorzaak van het conflict, zonder dat de mediator toestaat dat emotie de overhand neemt. 

Als er weer echt met elkaar gesproken wordt, is het ook vaak duidelijk waar het conflict nu echt om draait, anders gezegd: wat moet er nu tijdens de bemiddeling opgelost worden. Als partijen hun kant van het verhaal hebben toegelicht en zij zich gehoord merken door de wederpartij, kan de mediator de pijnpunten van het conflict boven tafel krijgen.

Bij veel conflicten is het vaak niet meer helder wat de oorzaak eigenlijk was. Met de verbeterde communicatie is het restant dan soms eenvoudig opgelost, maar soms komt er veel creativiteit bij kijken. Creativiteit voornamelijk van partijen, maar ook van de mediator. Want alleen door nieuwe, creatieve oplossingen te bedenken, kan een bemiddeling leiden tot een duurzame oplossing voor het conflict.

Uit de mogelijke oplossingen voor het conflict, kiezen partijen uiteindelijk de oplossing die het beste past bij hun specifieke conflict. De mediator denkt mee, maar heeft geen stem in de oplossing. Hij bemiddelt alleen.

Als het conflict uit de wereld is, helpt de mediator om de gemaakte afspraken op papier te krijgen. De afspraken tijdens de mediation dienen goed op papier gezet te worden, om conflicten in de toekomst te voorkomen.


Bron: mediator.nl