Voordelen van mediation


30-10-2012

Een mediator helpt om partijen hun conflict op te lossen. Welke voordelen heeft mediation?


 • Bij mediation hebben partijen zelf invloed op de uitkomst van het conflict. De mediator begeleid alleen het proces, maar maakt niet de beslissing.
 • Omdat partijen zelf de oplossing tijdens de mediation bepalen, zullen zij ook sneller deze de afspraken nakomen.
 • De mediator scheidt de gevoelens van de inhoud. Zo is er tijdens de mediation ruimte voor emotie, maar kan de mediator ook aandacht besteden aan de inhoudelijke aspecten die opgelost moeten worden.
 • Mediation lost in veel gevallen het probleem op. In driekwart van de gevallen helpt de mediator partijen hun conflict zelf op te lossen.
 • Mediation is een snel proces. Afhankelijk van de bereidheid van partijen, kan een mediator in een kwestie van weken en soms zelfs dagen, een conflict helpen oplossen.
 • Mediation is goedkoper dan veel alternatieven. Omdat de mediator door beide partijen wordt betaald, hoeft niet iedere partij een advocaat in de arm te nemen. Als advocaten partijen bijstaan tijdens de mediation, is er in de regel veel minder tijd van de advocaat benodigd.
 • In de mediation kan de mediator partijen helpen hun relatie te herstellen. Waar een rechtszaak de relatie ernstig kan verstoren, werk je (als je dat wilt) tijdens de mediation juist aan het herstel van de relatie.
 • De mediator helpt partijen te focussen op belangen en niet op standpunten. Zo blijkt bij de mediation vaak dat er oplossingen mogelijk zijn, die vooraf ondenkbaar leken.
 • Tijdens de mediation (en eventueel in een rechtszaak daarna) geldt een geheimhoudingsovereenkomst. Dit betekent dat de mediator en de partijen alles wat zij tijdens de mediation bespreken niet in een eventuele rechtszaak mogen gebruiken, of er buiten de mediationtafel over spreken. Dit geldt uiteraard niet voor de zaken die voor de mediation al bekend waren, of die op een andere manier (los van de mediation) ook bekend waren geworden.
 • Mediation is informeler dan bijvoorbeeld een rechtszaak. De mediator stelt partijen op hun gemak, zodat zij zich op het doel van de mediation kunnen richten en zich niet laten leiden door zenuwen.
 • De mediator helpt partijen zich te richten op de toekomst en niet in het verleden te blijven.


Bron: mediator.nl