Voordelen van een conflict


05-11-2012

Veel mensen zien op tegen conflicten. Een conflict zit niemand op te wachten. Een conflict kost energie, een conflict veroorzaakt stress en een conflict verstoort de relatie.


Maar conflicten hebben ook een andere kant, een positieve kant. De positieve kant van het conflict kan met de juiste vorm van bemiddeling de overhand krijgen. Wat zijn deze voordelen van conflicten?


Allereerst zorgt een conflict voor helderheid en duidelijkheid. Waar we soms het conflict mijden en om de hete brij heen draaien, is men een stuk directer als men boos is. Zo kan je sneller bij de kern van een conflict komen. Een short-cut om het zo te zeggen.


Ook kan een conflict meerdere kanten van belichten. Als je eenmaal in een situatie zit die opgelost moet worden, kan je er de tijd voor nemen en krijgt het automatisch een hogere prioriteit. Het wordt moeilijker te doen alsof het conflict er eigenlijk niet is.


Je komt een hoop te weten over de relatie tussen jou en de andere conflictpartij. Je weet direct waar je aan toe bent. Geregeld laat men maskers vallen en komt de ware aard van de persoon naar boven. Dit kan natuurlijk negatief, maar ook positief zijn.


Naast de ander, leer je ook jezelf kennen en weet je beter waar je grenzen liggen. Omdat een conflict je dwingt bepaalde zaken onder ogen te zien zul je ze een plekje moeten geven.


Vaak komen onderliggende problemen aan de oppervlakte. Het conflict kan een symptoom zijn voor dit onderliggende probleem. Door het symptoom te bestrijden, wordt het probleem niet aangepakt. Door verder te kijken, los je gelijk toekomstige conflicten op.


Voor velen kan het een enorme opluchting zijn. Een conflict is voor beide partijen niet fijn. Als een conflict al lange tijd loopt, maar beide partijen vinden het niet belangrijk genoeg om echt aan te pakken (koud conflict), kan escalatie de relatie op de langere termijn verbeteren. Hiervoor is het natuurlijk wel nodig dat het conflict opgelost wordt.


Als laatste voorbeeld vernieuwing. Veel relaties, zowel privé als zakelijk, verlopen volgens bepaalde patronen. Het is onduidelijk waarom dit zo gebeurt en het is ook niet ideaal, maar het gebeurt eenmaal zo. Door een conflict kunnen deze patronen herijkt worden. Het conflict zorgt zo voor vernieuwing.


De voordelen van conflicten komen slechts dan tot uiting als de situatie ná het conflict beter is dan vóór het conflict. Een mediator kan tijdens de bemiddeling u helpen om dit te bereiken. Zo geniet u ook de voordelen van een conflict


Er is altijd een mediator die bij u past!Bron: mediator.nl