Mediation


Mediation is het oplossen van een geschil door de partijen zelf. Onder leiding van een onafhankelijke en onpartijdige derde, de mediator, kiezen partijen zelf hun oplossing. Dit is anders bij een gang naar de rechter, die vóór u beslist. U bepaalt wat belangrijk is en aan de orde moet komen.

Voordelen mediation

 • Het is sneller dan een gang naar de rechter. Partijen bepalen het tempo. In een juridisch conflict duurt het gemiddeld 63 weken voordat een rechter uitspraak heeft gedaan. Ruim een jaar!
 • Mediation is aanzienlijk goedkoper dan een gang naar de rechter.
 • De oplossing is maatwerk en toegespitst op de wensen van beide partijen. De rechter hakt de knoop door, mediation doet recht aan de belangen van beide partijen.
 • Mediation is vertrouwelijk. Gevoelige informatie blijft geheim. Een rechtszaak is in principe openbaar; iedereen kan er bij aanwezig zijn.
 • Gemaakte afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst: een contract waarin ieders rechten en plichten staan en wat er gebeurt als deze niet worden nagekomen.

Hoe kiest u een mediator?

 • Kiest u voor een specialist of iemand die breed georiënteerd is?
 • Sommige mediators zijn gespecialiseerd in een specifiek gebied, terwijl anderen een algemene aanpak verkiezen.
 • Hoeveel ervaring heeft de mediator met uw specifieke probleem?
 • Sommige mediators richten zich specifiek op mediation, terwijl anderen ook als bijvoorbeeld advocaat of psycholoog werken.
 • Er zijn in Nederland ruim 4.500 mediators. Er is dus altijd een goede mediator bij u in de buurt.
 • Het allerbelangrijkst is de ‘klik’ met uw mediator. Tijdens een kennismakingsgesprek merkt u of u vertrouwen heeft in deze mediator. Het mediationproces is gebaat bij een open en eerlijke sfeer. Voelt het niet goed, dan kunt u altijd verder kijken.