Verlagen van kinderalimentatie


23-08-2013

De werkloosheid in Nederland loopt op. Gelukkig is er een vangnet in de vorm van de WW, maar een vetpot is dat natuurlijk niet. Raak je werkloos, dan ga je kijken waar je kunt bezuinigen. Uiteraard valt het oog dan ook op de kinderalimentatie als je die elke maand naar je ex moet overmaken. Nu kan onvrijwillige werkloosheid  een grond vormen om de kinderalimentatie te verlagen, maar dat mag je niet zomaar even in je eentje besluiten. Kortom het verlagen van kinderalimentatie is met allerlei waarborgen omkleed en daarnaast zijn er allerlei spelregels. In deze blog ga ik daar op in en ik zal tevens ook andere gronden voor het verlagen van kinderalimentatie behandelen.


Mikel de KnegtEen van de misverstanden vormt het inkomen dat de nieuwe partner van de alimentatiebetaler verdient. Dat inkomen wordt namelijk niet meegenomen in de draagkrachtberekening. Wel wordt er vanuit gegaan dat de nieuwe partner de helft van de woonlasten voor zijn of haar rekening neemt. Het is mijn ervaring dat als je dat uitlegt dat dan al een hoop boosheid weggaat in het geval dat gescheiden ouders een conflict over de verlaging hebben.


Een ander misverstand is dat de verlaging van kinderalimentatie alleen via de rechter kan. In onderling overleg kunnen gescheiden ouders overeenkomen om de kinderalimentatie te verlagen. Het is wel aan te raden om dat vervolgens op papier te zetten en te voorzien van een handtekening. Helaas lukt het bij veel gescheiden ouders niet om in onderling overleg tot nieuwe afspraken te komen. Veelal kan een gespecialiseerde familie mediator de gescheiden ouders begeleiden om wel in goed overleg tot nieuwe afspraken te komen. Hij of zij zal de nieuwe afspraken vervolgens in een vaststellingsovereenkomst vastleggen en de partijen laten ondertekenen. Het inhuren van een mediator is een stuk goedkoper dan twee advocaten inhuren en de kwestie aan de rechter voorleggen. Door middel van mediation kom je ook een stuk sneller tot een oplossing, die veelal ook nog eens een stuk flexibeler kan zijn.


Niet alleen werkloosheid en de daarmee gepaard gaande inkomensachteruitgang kan een reden voor verlaging van kinderalimentatie zijn. Ook niet verwijtbare arbeidsongeschiktheid kan tot een inkomensachteruitgang leiden en daarmee tot verlaging van kinderalimentatie.


Steeds meer gescheiden stellen raken hun woning maar niet kwijt. Nu is er een scheidingsregeling die bepaalt dat de hypotheekrente nog maximaal 2 jaar aftrekbaar is, indien degene die de rente betaalt niet meer in dat huis woont en de ex nog wel. Wanneer de hypotheekrente aftrek vervalt, betekent dat een achteruitgang van het netto inkomen, waardoor het volledige bedrag aan kinderalimentatie misschien niet meer op te brengen is. In de meeste convenanten wordt dan ook afgesproken dat partijen als de termijn van 2 jaar voorbij is met elkaar om tafel gaan zitten om nieuwe afspraken te maken ten aanzien van de kinderalimentatie, maar bijv. ook eventueel de partneralimentatie of andere financiële zaken.


Tot slot wil ik het nog even over ondernemers hebben. Het is een feit dat het met veel bedrijven een stuk minder gaat, waardoor het inkomen van een ondernemer achter uitgaat. Ook in zo’n geval kunnen ex-en met elkaar nieuwe afspraken maken over de kinderalimentatie of in het uiterste geval naar de rechter stappen.


Kortom er zijn verschillende aanleidingen om met elkaar in gesprek te gaan en nieuwe afspraken te maken over de kinderalimentatie. Het verdient absoluut de voorkeur om dat in goed overleg te doen. Daarmee geef je ook meteen een mooi voorbeeld aan je kinderen. En speciaal voor vaders die moeite hebben met het betalen van kinderalimentatie: onderzoek uit 2006 heeft uitgewezen dat het betalen van kinderalimentatie positief is voor de ontwikkeling van kinderen. Dit komt vooral doordat kinderen daaraan het gevoel ontlenen nog belangrijk voor hun vader te zijn.Bron: mediator.nl