Vechten, vluchten of samenwerken


19-11-2012

In omgang met anderen loop je soms tegen wrijving aan. Dit kan leiden tot conflicten (vechten) of juist tot conflictmijdend-gedrag (vluchten). Hoewel samenwerken een belangrijke factor is in het succes van de mens, is het soms ook heel lastig. Een aantal hindernissen weerhoudt mensen van samenwerken: jouw eigen reactie, de emoties van de wederpartij, hun positie, reserve en macht. Door je bewust te zijn van deze hindernissen, kan je trachten ze weg te nemen. Dit kan je zelf doen, of met hulp van een mediator.


Jouw reactie kan een keten van actie en reactie doorbreken, of juist in stand houden. Veel mensen reageren op de automatische piloot: als je je aangevallen voelt, reageer je verdedigend, of juist in een tegenaanval. Zo ontstaat een vicieuze cirkel van escalatie. Jouw reactie geeft je ook de mogelijkheid om deze keten te doorbreken. Hoe je op de wederpartij reageert bepaalt ook in sterke mate hoe toekomstige conflicten zullen verlopen. Als je bijvoorbeeld altijd toegeeft om de goede vrede te bewaren, zal de ander daar van uit gaan en minder geneigd zijn naar een oplossing te zoeken.

De emoties van de wederpartij zijn een sterke drijfveer. Als de ander reageert uit woede, op zoek naar wraak kom je niet toe aan een oplossing. De wederpartij ziet jou als tegenpartij en is naar iets heel anders op zoek dan een oplossing. Ook bij wantrouwen of angst zal de ander weinig geneigd zijn om samen het probleem op te lossen.

Hun positie wordt mede bepaald door de manier hoe de wederpartij tegen onderhandelingen aankijkt. Een partij die positioneel onderhandelt, zal vasthouden aan een stelling. Het loslaten hiervan wordt ervaren als een concessie en dat zijn ze nu net niet van plan te doen. Concessie staat gelijk aan zwakte en daarom wordt er stug vastgehouden aan het aanbod dat gedaan is.

Reserves voorkomen dat de ander een voorstel van jou accepteert. Het aannemen van een plan dat door de ander is bedacht kan leiden tot gezichtsverlies bij bijvoorbeeld de achterban. In een langlopend conflict is het heel lastig om de ander als partner te zien, in plaats van vijand. Als de boodschap van vijand lange tijd is gecommuniceerd, laat men dit moeilijk los Weer dreigt gezichtsverlies. 

Macht, of het gevoel van macht, kan partijen soms weerhouden om te willen samenwerken. Waarom samenwerken als je je doel kan bereiken zonder samenwerken. Dit gevoel van overwinnen kan een drijfveer zijn om iedere samenwerking af te wijzen.

Als het niet lukt om zelf een doorbraak in deze belemmeringen te bereiken, kan mediation u helpen. Een mediator kan deze belemmeringen herkennen en benoemen. Door actief deze hindernissen aan te pakken, kunnen partijen zich op samenwerking richten.


Bron: mediator.nl