Stoppen met mediation


11-12-2012

Als men met mediation begint, is het het streven om samen met de mediator tot een oplossing te komen. Helaas lukt dit niet altijd, om verschillende redenen. Is mediation wel een verstandig idee als je de kans klein acht dat je er samen uitkomt? Misbruikt de ander mediation niet om bijvoorbeeld tijd te rekken?


Mediation is vrijwillig, niet vrijblijvend. Niet vrijblijvend omdat er inzet verwacht wordt van partijen, maar immer vrijwillig. Dat betekent dat je altijd een mediation kan stoppen als je het idee hebt dat deze weg niet de beste manier is om jouw belangen te behartigen. Bijvoorbeeld als je denkt dat de wederpartij alleen maar vertraagd. Vaak kan het bespreken van dit gevoel al veel helderheid brengen. Ook een mediator zal een mediation beëindigen als hij het idee heeft dat partijen niet tot een oplossing kunnen komen. Dit is natuurlijk niet een stap die onzorgvuldig gezet wordt.


Je kan een mediation dus ook halverwege stoppen, maar is de mediation dan voor niets geweest? Is de rekening van de mediator dan weggegooid geld? Als partijen samen aan tafel zitten, helpt de mediator hun de relatie te verbeteren. Dit is ook na de mediation nog merkbaar. Ook als het niet opgelost is, is er vaak een verbetering in de relatie van partijen te merken.


Een conflict bestaat meestal niet uit één enkel geschil. Meestal is het een opeenstapeling van verschillende kwesties. Als partijen op punten van mening blijven verschillen, betekent dat niet dat andere punten niet wel opgelost zijn. Op deze manier kan een vervolgprocedure specifieker op de nog openstaande punten gevoerd worden. Alles waar partijen het over eens zijn, hoeft een rechter niet meer voor hun te besluiten. 


Het is niet ongebruikelijk dat partijen in goed overleg besluiten een rechter om zijn oordeel te vragen. Ze hebben een andere opvatting en ze willen graag een rechter die de knoop doorhakt. Door hier samen te werken, kan deze procedure veel goedkoper gevoerd worden, dan als zij elkaar in iedere stap bevechten.


Ook als mediation op dit moment niet tot een oplossing leidt, betekent dit niet dat dit in de toekomst niet anders is. Als partijen een nachtje rustig geslapen hebben, ziet alles er weer anders uit. Vaak kan men weer verder gaan waar men gebleven is. Het wordt nooit makkelijk, maar de meeste mensen kunnen heel goed zelf een oplossing bereiken. Met een beetje hulp van de mediator.Bron: mediator.nl