SMART afspraken


03-01-2013

Het acroniem SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden) wordt gebruikt om doelstellingen te formuleren. Dit voorkomt onduidelijkheden in de uitvoer. Dezelfde begrippen zijn echter ook van toepassing op andere afspraken. Zo kunnen ze u helpen om helderen afspraken te maken en misverstanden te voorkomen. Zo leiden deze misverstanden in de toekomst niet tot conflicten. SMART afspraken dus.


Specifiek

Maak je afspraken zo specifiek mogelijk. Zeker bij afspraken over dienstverlening is er veel ruimte om specifiek te zijn. Als u uw auto bij een garage aflevert en zegt: "Hij moet gemaakt worden", kunt u voor een vervelende verrassing komen te staan. De kans is groot dat er (ook) andere dingen gerepareerd zijn dan u verwachtte. Door aan te geven dat u wilt dat de loszittende spiegel aan de linkerzijde gerepareerd moet worden, is er achteraf geen discussie over de bedoeling.


Meetbaar

Door het gebruik van een containerbegrip als "Goed", "Voldoende", "Veel" geeft iedereen een eigen invulling. Beter vult u dit zo veel mogelijk in. Een belbundel voor iemand die veel belt, laat veel ruimte voor interpretatie. De een vindt dat hij veel belt als hij 300 minuten belt, de ander vind 1000 minuten een rustige maand.


Acceptabel 

U bent heel tevreden met een gemaakte afspraak, maar u weet dat deze eigenlijk te goed is om waar te zijn. Dat blijkt dan ook, als de andere partij zich realiseert dat hij eigenlijk iets stoms gedaan heeft. Hoewel de afspraak gemaakt is, kost het heel veel tijd en energie om nakoming af te dwingen. "Als ik de nieuwe Nintendo Wii krijg, zal ik nooit meer zeuren en iedere dag afwassen"...


Realistisch

Ook als de wil bij partijen er is om de afspraak na te komen, dan moet het wel lúkken. Soms worden afspraken gemaakt waarvan de kans klein is dat nakoming geschied. "Onze productie is nu 300 eenheden per uur. Om dit te kunnen halen, moeten we de productie verdubbelen. Dat lukt…vast… Het moet gewoon". 


Tijdsgebonden

Veel afspraken zijn heel helder wat, hoe en waarom ze moeten gebeuren, maar wanneer? "Ik heb toch gezegd dat ik die rekening betaal?" De vraag is alleen wanneer! Als u rekent op spoedige betaling, omdat u zelf krap bij kas zit, is het vervelend als dit nog weken duurt.


Leiden de gemaakte afspraken desalniettemin tot een conflict? Dan kunt u altijd mediation overwegen.Bron: mediator.nl