Pre mediation


08-01-2013

Pre-mediation vloeit voort uit de wens van de overheid om beter om te gaan met bezwaar- en klachtenprocedures. Ook wel de methode Overijssel genoemd, is premediation het proces waarin de klachtenbehandelaars (tijdelijk) afstappen van de formele route en de persoon in kwestie informeel benaderen. Bijvoorbeeld door op te bellen.


Deze vorm van communicatie heeft als voordeel dat de indiener van een bezwaar of klacht zijn verhaal nog eens rustig kan toelichten. Zo zitten partijen beter op één lijn en kan er beter geoordeeld worden over hetgeen het écht om gaat. Daarnaast kan de beoordelaar de genomen beslissing goed toelichten. 


Veel klachten hebben meer te maken met de bejegening dan met de inhoud van de beslissing. Door een algemeen gevoel van onvrede, kiest de indiener van bezwaar of klacht voor een formele procedure. Ook al is de inhoud van de klacht niet alleen hetgeen de onvrede veroorzaakt. Ook als een besluit op formele gronden juist gemaakt is, betekent dit niet dat de onvrede bij de klager weggenomen is.


Communicatie die verbeterd kan een deel van de problemen oplossen. De klachten die niet tot een oplossing leiden, kunnen nog volgens de formele weg afgehandeld worden. Als zaken wel zo kunnen worden afgedaan, schelen de samenleving veel tijd en geld, maar vooral ook veel onvrede!


Natuurlijk is deze methodiek niet alleen bij de overheid van toepassing. Ook als u bijvoorbeeld bij een cliënt merkt dat er een gevoel van onvrede leeft, loont het zeker de moeite om pro-actief deze cliënt te benaderen. Ook al leidt de onvrede niet direct tot een conflict, het beïnvloed wel het handelen van diezelfde cliënt. Het is zonde om een opdracht te missen omdat u het probleem bagatelliseerde. 


Komt u er niet samen uit? Dan kunt u ook kiezen voor mediation.Bron: mediator.nl