Mediationovereenkomst


12-11-2012

De mediationovereenkomst is de eerste stap om een mediation te beginnen. Als de afspraak voor de eerste bijeenkomst gemaakt wordt, wordt in het algemeen ook een model-overeenkomst naar partijen gestuurd. Bij de eerste bijeenkomst is het essentieel deze overeenkomst te sluiten. Hoewel de overeenkomst ook mondeling gesloten kan worden, verdient het de voorkeur de mediationovereenkomst schriftelijk te sluiten. Een NMI register mediator is hiertoe zelfs verplicht.


Zoals gezegd is een NMI register mediator verplicht een schriftelijke overeenkomst met partijen te sluiten. Zo voorkom je onduidelijkheden in de toekomst. Mediation lost problemen op. Het is niet de bedoeling om een nieuw conflict te creƫren. De meeste NMI-mediators maken gebruik van het model mediationovereenkomst van het NMI (Klik hier om deze te lezen).

Juridisch gezien is de mediationovereenkomst een overeenkomst van opdracht. Partijen geven de mediator de opdracht om te bemiddelen in hun conflict. Daarbij horen afspraken omtrent de betaling, geheimhouding en de algemene spelregels die tijdens de mediation gelden.

Een NMI register mediator is verplicht in zijn schriftelijke mediationovereenkomst in ieder geval vertrouwelijkheid en vrijwilligheid op te nemen. Deze basis van mediation dient goed geborgd te zijn. 

De volgende mediators werken als NMI register mediator met een schriftelijke mediationovereenkomst.Bron: mediator.nl