Mediationclausule in huwelijkse voorwaarden


29-11-2012

In veel overeenkomsten wordt de medaillonclausule opgenomen. Een eenvoudig artikel dat partijen beweegt eerst samen een oplossing te zoeken middels mediation, voordat ze elkaar bevechten in de rechtszaal. In huwelijkse voorwaarden ontbreekt deze mediationclausule vaak. Dat is gek, want ook hier kan deze een zeer belangrijke functie vervullen.


Hoewel trouwen een romantische gebeurtenis is, sluit je juridisch gezien een overeenkomst. Op moment van trouwen, gaan partners ervan uit om de rest van hun leven samen te delen. Helaas is dit voor ruim 36% (cijfers 2010) geen realiteit. Stellen gaan uit elkaar.


Ruim één derde van de gehuwden, stelt huwelijkse voorwaarden op. Geen standaard overeenkomst, maar maatwerk voor de situatie die bij hun huwelijk past. Hierin worden onder andere afspraken gemaakt wat gemeenschappelijk eigendom wordt en wat er gebeurd als partijen uit elkaar gaan. Deze afspraken kunnen dan gemaakt worden als de verhouding goed is, niet in een conflictsituatie tijdens de scheiding. Hoewel maatwerk, zijn deze voorwaarden vaak gebaseerd op een model.


In steeds meer overeenkomsten wordt een mediationclausule (link) opgenomen: als er een conflict is, proberen we mediation, als we er niet uitkomen kan je naar de rechter. In huwelijkse voorwaarden wordt sporadisch een mediationclausule opgenomen. In de juridische modellen is de mediationclausule nog een grote onbekende. Dat is zonde: een notaris speelt een belangrijke rol bij de advisering bij huwelijkse voorwaarden. Door het de notaris eenvoudig te maken een meditationclausule op te nemen, krijgen stellen een betere overeenkomst.


Een mediationclausule in een model huwelijkse voorwaarden, beïnvloed voornamelijk de groep die niet van deze mogelijkheid op de hoogte is. Tegenstanders kunnen de medaitionclausule eenvoudig weglaten, net zoals een voorstander hem nu al kan toevoegen. Door deze grote groep te bereiken, worden veel toekomstige problemen rond een scheiding middels een mediator opgelost. Eenvoudig, door er vóór het trouwen even bij stil te staan. Bron: mediator.nl