Mediator: G. J. van Tussenbroek

Meer informatie

Turn Over (Mediation & Coaching)

 

G. J. van Tussenbroek
Mediator (MfN) -Vertrouwenspersoon (LVV)
Honingbij 24
5692VE Son En Breugel

Gemeente Son en Breugel
0499324328
0621677788
info@turn-over.net


Mediator: Gonny van Tussenbroek

 

Scheiden met je hart!
"Een sprookjes huwelijk kan goed zijn of slecht;
dat van ons eindigde gelukkig niet in een gevecht"

Bel voor een gratis kennismakingsgesprek; Ik kom bij jullie thuis en ben ook 's avonds beschikbaar.

Ik heb mijn specialisatie voor arbeids- en familiemediation gedaan voor het NMI en rechtbanken. Tevens ben ik KIES-omgangsbegeleidster (Kind In Echtscheiding Situatie).

Mijn werkgebied is regio; Asten, Someren, Deurne, Helmond
______________________________
Wat komt er allemaal op jullie af?
- Emoties.
Het vraagt tijd en ruimte om te accepteren dat de scheiding onvermijdelijk is. Jij en je partner doorlopen dit proces niet altijd in hetzelfde tempo of intensiteit. Belangrijk is dat je deze emoties een plaats geeft.

- Zakelijke invalshoeken.
o Als het samen niet meer gaat is het gebruikelijk dat een van beide de woning verlaat. Het is goed om samen te overleggen wie dat is en wanneer dat gaat gebeuren.
o Als je in gemeenschap van goederen bent getrouwd is al het “bezit” wat jullie tijdens het huwelijk hebben opgebouwd van jullie beide, maar ook alle “schulden” zijn van jullie beide.
o Als jullie onder huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd zal de verdeling vastliggen bij de notaris, maar zijn aan alle voorwaarden altijd voldaan en hoe reëel is deze verdeling nog na zoveel jaar?

- Juridische invalshoeken.
Aandacht voor de kinderen en alimentatie.
Jullie huwelijk eindigt maar jullie gedeelde ouderschap blijft bestaan.
Als jullie samen kinderen hebben is het heel belangrijk om – met aandacht voor hen – onderling goed te blijven communiceren. Duidelijke en helderen afspraken helpen daarbij.
Het is wettelijk bepaald dat ouders en kinderen recht hebben op omgang met elkaar. Deze afspraken leg ik voor jullie vast in een ouderschapsplan. Ik begeleidt jullie, stap voor stap, in het maken van de afspraken over:
- Een eventueel co-ouderschap
- Een omgangsregeling
- De toekomstige gezamenlijke opvoeding
- Kinderalimentatie
- Eventuele partner alimentatie
Voor het berekenen van alimentatie worden de tremanormen, vastgesteld door de Nederlandse rechters, als richtlijn gebruikt.

Wat is Mediation?
Na het besluit te gaan scheiden vallen er veel praktische zaken te regelen. Het emotionele verwerkingsproces hiervan heeft regelmatig negatieve invloed op deze te nemen beslissingen.
Onder mijn begeleiding, als onafhankelijk en onpartijdige derde, onderzoeken we gezamenlijk de mogelijkheden van alle beslissingen die genomen moeten worden. De verantwoordelijkheid van de uiteindelijke beslissingen ligt altijd in jullie handen.
We doen dit op basis van 100% vrijwilligheid en geheimhouding.

Wat is Mediation niet?
Mediation is geen vorm van relatietherapie. Het is niet mijn doel jullie weer bij elkaar te brengen, al gebeurt dat soms wel. Het is wel mijn doel om in samenspraak met jullie een scheidingsconvenant (met eventueel een ouderschapsplan en een alimentatieberekening) te maken .Registers


Nederlands Mediation Instituut - NMI registermediator
International ADR Register - Associate Certified Member
Raad voor Rechtsbijstand - Voldoet aan de eisen van de RvRVerenigingen


Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv)Werkveld


Arbeidsmediation:

Zakelijke mediation:

Familie mediation: