Mediator: M. Grijmans

Stuur bericht

Grijmans Advocaten En Mediators

 

M. Grijmans
Mediator
Wipstraat 8
8701HZ Bolsward

Gemeente Súdwest Fryslân

Mediator: Milan Grijmans

 

Mediator en full-time praktijk sinds 2003 bij Grijmans Advocaten en Mediators in Bolsward. Rechtbank mediator bij de rechtbanken Groningen, Assen en Leeuwarden en het Hof Leeuwarden.

SpecialisatiesRegisters


Geen registers bekend.Verenigingen


Geen verenigingen bekend.Werkveld


Familie mediation: