Mediator: Mr S. R. Voorhorst

Meer informatie

Drost & Van De Vijver

 

Mr S. R. Voorhorst
Zakelijk MfN-registermediator / Advocaat
Spoorstraat 2
3743EG Baarn

0355489000
s.voorhorst@drostenvandevijver.nlMediator: Sietse Voorhorst

 

Sietse Voorhorst richt zich uitsluitend op zakelijke mediation. Hierbij zoekt hij bewust aansluiting bij zijn eerdere ervaring als fiscaal jurist en ondernemer. Als advocaat kent hij ook de andere kant van een conflict.

Sietse Voorhorst heeft veel vertrouwen in mediation en waakt er voor partijen het proces te laten misbruiken; ruimte voor de belangen van partijen binnen een strak proces. In zijn visie is mediation een middel om een kwestie op te lossen, niet een oplossing voor ieder probleem.

Naast de zakelijke conflict-mediation is deal-mediation een belangrijk element. Bij deze vorm van mediation zonder conflict, past de mediator mediationvaardigheden toe die een onderhandelingsproces optimaliseren. Hierbij is het streven om partijen te helpen die overeenkomst te sluiten, die ze na een jaar nogmaals zouden sluiten, met alle informatie in het achterhoofd die dan bekend is.Registers


Nederlands Mediation Instituut - NMI registermediatorVerenigingen


Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv)Werkveld


Arbeidsmediation:

Zakelijke mediation:

Overheid mediation: