Mediator: Mr. Drs. C. M. H. Kloppers

Meer informatie

BosnakBender

 

Mr. Drs. C. M. H. Kloppers
MfN-registermediator
Cronjéstraat 8
6814AH Arnhem


Mediator: Caroline Kloppers

 

Caroline is mediator, (oud)advocaat en psycholoog en heeft ruime mediationervaring op meerdere terreinen, zoals business (to business) mediation, arbeids- en samenwerkingskwesties en familieconflictenRegisters


Geen registers bekend.Verenigingen


Geen verenigingen bekend.Werkveld


Arbeidsmediation: