Mediator: N van Gelder

Meer informatie

Archimediair

 

N van Gelder
MFN / ADR / IMI En Rechtbank Register Mediator / Intervisiebegeleider / Trainer
Cornelis Dopperkade 5
1077KL Amsterdam


Mediator: Nicole van Gelder

 

* MFN+ADR register, IMI, rechtbank mediator o. a. Merlijn,deRoo
* MFN en IMI peer reviewer
* Bestuurs +zakelijke geschillen, arbeid, ambtenarenzaken, buren, omgang,
* Intervisie begeleider, trainRegisters


Geen registers bekend.Verenigingen


Geen verenigingen bekend.Werkveld


Overheid mediation: