Mediation: niet één vorm


19-03-2013

Mediation is inmiddels een breed geaccepteerde en gewaardeerde vorm van geschillenoplossing. Maar de vorm en de toepassingen evolueren voortdurend. Het toch tamelijk vaste stramien van bemiddelen, zoals dat vijftien jaar geleden werd ‘ingetraind’, mag worden losgelaten, mits we uitgangspunten als neutraliteit, respect, professionaliteit en partijen het werk laten doen in ere houden. In de komende reeks bijdragen worden verschillende vormen van bemiddelen belicht vanuit het principe dat alleen het resultaat telt.


We zijn vertrouwd geraakt met het gesprek aan tafel onder leiding van de mediator, die met partijen volgens beproefde (traditionele) methoden het bemiddelingsproces doorloopt. De meest ideale omgeving was (vroeger) wellicht een grote (maar niet tè grote) ruimte met een statige houten tafel en idem boekenkast op een warmkleurig vloerkleed, makkelijk zittende stoelen, mooie lichtinval vanuit een tuin met oude eiken. Tegenwoordig mag het ook anders: moderner, koeler en wellicht efficiënter. Want een zakelijk gesprek in een gemakkelijk toegankelijke kantoorflat aan de rand van de stad stemt toch iets relaxter, dan een formeel welkom in een statig zeventiende-eeuws grachtenpand. Het zijn uiterlijkheden,  maar ze kunnen toch heel belangrijk zijn. 


Naast gangbare bemiddelingen als echtscheiding, arbeid mediation en zakelijke mediation komt er steeds meer ruimte voor bemiddeling tussen burger en overheid of tussen en met aan de overheid gelieerde instanties. Daarbij doen ook steeds meer specialisaties hun intrede, bijvoorbeeld op het terrein van milieu, bouw, sport en religie. Qua vorm zien we naast ‘het tafelgesprek’ de elektronische varianten opkomen, zoals ODR (Online Dispute Resolution) en online mediation. Om nog maar niet te spreken van de do’s en don’ts van de sociale media in mediationland. Hoe gaan we daarmee om? Wanneer is wat nuttig op welk moment? 


De tijd van ‘bemiddelen volgens het boekje’ is voorbij. Mediation is bij uitstek mensenwerk en de mediator zal elke zaak op zijn eigen aard en wijze moeten beoordelen, voordat hij er aan begint.  De wensen van partijen zijn uitgangspunt, maar dan nog is er veel mensenkennis, creativiteit en stuurmanskunst nodig om het proces tot een goed einde te brengen. En wat een goed einde is, bepaalt alleen de cliënt.Bron: mediator.nl