Mediation met de overheid


07-11-2012

Echtscheiding door middel van mediation, of een conflict op het werk oplossen door middel van een mediator is een vertrouwd beeld. Ook overheden zien steeds vaker de voordelen van een mediator die bemiddelt in een conflict met een burger of bedrijf.


De overheid is een machtige partij. In het verleden leidden conflicten naar accepteren of naar de rechter. De gang naar de rechter is een grote stap, kostbaar voor beide partijen. Daarnaast is het een grote belasting op de Nederlandse rechters. 


Om dit systeem te verbeteren, is de bezwaarprocedure in het leven geroepen. Onvrede kan worden geuit, het besluit wordt nog een keer overwogen en een groot deel van de zaken wordt opgelost. Als dit niet bevredigend is, kan een rechter altijd nog het conflict beslechten.


De publieke functie van de overheid kan ook die zijn van tussenpersoon. Bij een vergunningaanvraag heeft de overheid meerdere partijen tevreden te houden. Vaak bemiddelt de overheid zelf tussen partijen. De ene partij wil bouwen, de andere partij wil rust. Als de overheid de één tevreden kan houden, heeft zij nog steeds een conflict met de ander.


Ook de overheid is de voordelen van mediation niet ontgaan. Veel ambtenaren die bezwaarprocedures behandelen hebben mediationvaardigheden geleerd, sommigen zijn zelfs mediator. Ook is er steeds meer ruimte voor externe mediators als dat de wens van partijen is. Deze kan dan als onafhankelijke derde bemiddelen in het conflict.


Door op deze manier de relatie te verbeteren, ontstaat er minder onvrede in de samenleving, worden lastige zaken sneller afgehandeld en dat scheelt uiteindelijk veel geld en stress.


Deze mediators specialiseren zich in mediation met de overheid.Bron: mediator.nl