Mediation in arbeidsconflicten


03-11-2012

In conflicten gerelateerd aan werk, wordt steeds vaker mediation ingezet. Na echtscheidingen, vinden de meeste mediations plaats in arbeidszaken. Nu mediation in dit gebied vertrouwd begint te raken, weten steeds meer mensen de weg naar de mediator te vinden. Zowel de werkgever, als de werknemer kiezen steeds vaker voor mediation.


Dat er conflicten ontstaan op het werk, is niet vreemd; van de 168 uren in de week, zijn we ruwweg 112 wakker en brengen we er 40 op het werk door. Dat is ruim een derde van de beschikbare tijd! Veel mensen zien hun collega's meer dan hun partner of gezin. Een conflict ontstaat eenvoudig en wordt meestal ook eenvoudig opgelost. Soms blijft een conflict ook hangen, met vergaande gevolgen.

Voor veel werkgevers is de reflex om te kiezen voor een juridische oplossing voor het conflict, mediation is niet in beeld en het komt niet op om contact op te nemen met een mediator. In overleg met de jurist of een advocaat wordt lange tijd gewerkt aan een dossier waarbij iedere daad op een weegschaal gelegd wordt.

De opbouw van een dossier zorgt dat partijen niet meer open in het conflict staan. Als er gekozen wordt voor deze weg, worden andere wegen afgesloten. Feiten worden niet meer objectief bekeken en dit bemoeilijkt toekomstige bemiddeling. Als er in een vroeg stadium aan een constructieve oplossing wordt gewerkt, onder leiding van een mediator, kan een conflict omgevormd worden tot de gewaardeerde werknemer die iemand was toen hij werd aangenomen. Bemiddeling maakt een hoop helder en bespreekbaar.

Ook als tijdens de mediation blijkt dat het beter is dat de wegen scheiden is de bemiddeling niet voor niets geweest. Vaak kunnen er goede afspraken worden gemaakt over de voorwaarden van ontslag. Zo helpt de mediator in maatwerk-afspraken die een gang naar de rechter kunnen voorkomen. Partijen blijken heel goed te weten wat belangrijk voor hen is in het conflict. Dit scheelt veel geld en stress.

Deze mediators begeleiden u in een conflict dat -mogelijk- leidt tot ontslag.

Geen sprake van ontslag, maar wilt u wel de omgangsvormen op uw werk verbeteren om een conflict te voorkomen? Hier vindt u de mediators die zich daarin specialiseren. 


Bron: mediator.nl