Mediation bij faillissement


09-11-2012

In economisch moeilijke tijden gaan bedrijven failliet. Sommige bedrijven blijven achter bij de laatste ontwikkelingen, andere worden ingehaald door efficiëntere concurrenten en bedrijven in luxe goederen krijgen te maken met een teruglopende vraag. Een faillissement beïnvloed veel personen in negatieve zin. Personeel staat op straat, schuldeisers worden gedwongen hun vordering af te waarderen en de ondernemer ziet zijn droom en vermogen als een zeepbel uiteen spatten.


Een faillissement heeft daarnaast nogal wat gevolgen voor de leveranciers van de failliete onderneming. Door slecht debiteurenbeheer, gaan er nog al wat leveranciers mee ten onder. "De rekening kan ieder moment betaald worden" en vervolgens is het bedrijf failliet. 

Een faillissement gaat vaak vooraf aan zware tijden. Het harde werken om het tij te keren brengt een hoop stress met zich mee. Stress zet relaties onder druk en veroorzaakt een hoop conflicten. Ook bij zaken die in normaal eenvoudig opgelost worden. Als relaties verharden, ontstaat niet altijd een passende oplossing. Andere overwegingen spelen een rol en gelijk krijgen wordt essentieel. 

Het uiteindelijke resultaat is er een waar eigenlijk niemand tevreden mee is. Werknemers zijn hun baan kwijt, schuldenaren hun geld en de ondernemer zijn bedrijf. De emotie die dit meebrengt staat creatieve oplossingen in de weg. Deze oplossingen veranderen niet direct de realiteit. Een slecht bedrijf wordt niet opeens marktleider. Wel kan het het leed van betrokkenen verzachten en ook in financiële zin het optimale bereiken.

Mediation kan partijen helpen om een oplossing te bereiken. Door ruimte te bieden voor alles wat partijen hebben beleefd, maar uiteindelijk naar een concrete oplossing. Een oplossing die beter is dan een faillissement waarbij iedereen met lege handen staat. Bij de rechtbank in Amsterdam vind momenteel een pilot plaats waarin getracht wordt faillissementszaken door middel van mediation op te lossen.

De volgende mediators specialiseren zich in mediation bij faillissementen.


Bron: mediator.nl