Leerlingbemiddeling


23-04-2013

Een mediator beschikt over vele vaardigheden. Ook in het dagelijkse leven komt dit ‘gereedschap’ maar al te vaak van pas. Sterker: de toepassing ervan draagt bij aan inzicht en mensenkennis, versterkt de eigenwaarde en kan de carrière in positieve zin beïnvloeden. Met het aanleren van deze vaardigheden kun je niet vroeg genoeg beginnen!


Bij leerlingbemiddeling (Peermediation)  begeleiden leerlingen het gesprek tussen medeleerlingen die een conflict willen uitpraten. Er komen op school veel situaties voor waarbij sprake is van ruzie, pesten, intimidatie en irritatie. Die situaties kunnen snel uitgroeien tot ernstigere problemen, zoals ordeverstoring, bedreiging en gebruik van geweld. De praktijk leert, dat hulp zoeken bij een leerling-bemiddelaar laagdrempeliger is dan het melden van het probleem bij een docent.


Veel scholen hebben de voordelen van leerlingbemiddeling ervaren: een veiliger schoolklimaat, betere leerprestaties en een gevoel van trots, omdat leerlingen hun eigen problemen hebben leren oplossen. Docenten hebben meer tijd gekregen voor bijvoorbeeld lestaken.  Over de hele linie gaat de kwaliteit van de school omhoog.


Wellicht belangrijker nog zijn de voordelen voor de leerling-bemiddelaars, die worden getraind in  vaardigheden als: gespreksvoering, de kunst van het vragenstellen, oog voor de belangen van een ander, omgaan met emoties en weerstanden, samenvatten en vaststellen wat de kern van het probleem is. Onze maatschappij heeft grote behoefte aan sociaal vaardige jonge mensen, die op een positieve, natuurlijke en gezaghebbende manier met conflicten kunnen omgaan. Een training krijgen op school in conflictherkenning en -bemiddeling en ook nog de kans krijgen het geleerde in praktijk te brengen is een ‘cadeautje’, waar deze leerlingen hun hele leven profijt van zullen hebben!


Aan het succes van leerlingbemiddeling gaat een proces vooraf, waar leiding, docenten, ouders en leerlingen bij zijn betrokken. Die gezamenlijke betrokkenheid levert op zich voordelen op. Mediators, gespecialiseerd in peermediation, kunnen dit proces begeleiden. Bron: mediator.nl