Kapitaalvernietiging in arbeidsconflicten


20-11-2012

Vol goede moed een nieuwe werknemer aannemen om er later achter te komen dat het niet is wat u er van verwachte. In het proces om van elkaar af te komen, schuilen nogal wat verborgen kosten. Waar liggen deze kosten en wat kun u doen -eventueel middels mediation- om deze kosten te besparen?


Als een werknemer nieuw personeel aanneemt, dan is dat met de verwachting waarde toe te voegen aan de onderneming. De werknemer gaat een bepaalde taak uitvoeren die meer oplevert, dan dat de werknemer kost. Dat is de essentie. De werknemer kiest voor een bepaalde kandidaat omdat hij hier goede resultaten van verwacht. 


In de huidige economie is het niet meer gebruikelijk dat er direct een vast contract wordt aangeboden. Eerst een aantal tijdelijke contracten, met bijbehorende evaluaties en keuze momenten. Als alles naar tevredenheid loopt, krijgt iemand een vast contract. 


Ook wordt er geïnvesteerd in de opleiding van de nieuwe werknemer. Goede opleidingen zijn kostbaar en daarom tekent de soms werknemer een clausule (deels) terug te betalen als hij besluit weg te gaan.


Maar dan opeens de ommekeer: het gaat niet meer zoals partijen verwachten. De werknemer verwijt de werkgever en omgekeerd. Wrijving leidt tot een conflict en de enige mogelijkheid die realistisch geacht wordt is een exit van de werknemer. Dossieropbouw en ontslagvergunning aanvragen is het advies, eventueel met een gang naar de rechter.


De periode die volgt heeft -los van de negatieve uitwerking op de betrokkenen- nogal wat financiële gevolgen die geregeld over het hoofd worden gezien:

  • De werknemer werkt niet optimaal. Los van de vraag waardoor dit komt, functioneert hij niet naar tevredenheid, of eigen tevredenheid. Als de stappen van de werkgever bekend geworden zijn is de inzet gedaald tot nihil.
  • Daarnaast is er een manager en/of een HR functionaris bij betrokken die veel tijd kwijt is aan dit conflict. Daarnaast zorgt dit ook voor spanning binnen het team, waar de manager ook mee moet omgaan.
  • Hoewel de ontslagvergoeding gematigd is, is hij zeker niet verwaarloosbaar, nog een flinke mogelijke kostenpost.
  • Dan heb je nog niet gesproken over de kosten van een advocaat, die beide partijen zullen hebben.


Het ministerie van Sociale Zaken schat de directe kosten van een arbeidsconflict tussen €30.000 en €50.000. Dat is meer dan een modaal jaarsalaris.


Mediation in een vroeg stadium kan deze kosten beperken. Een mediator maakt zaken bespreekbaar die partijen helpen een oplossing op de lange termijn te vinden. Dit verlaagt de kosten voor iedereen. Zelfs als er niet tot een totaaloplossing gekomen wordt, is vaak wel helder wat de kern van het probleem is en kan daar op worden ingezet.


De volgende mediators specialiseren zich in arbeidsconflicten. Zij helpen u graag om gezamenlijk tot een goede oplossing te komen.Bron: mediator.nl