Mediator.nl verloot 10 vrijkaarten voor het NIP Mediationcongres 2012

Dagelijks een vrijkaart winnen voor het NIP Mediationcongres 2012: iedere werkdag van 4 tot 15 juni. Registreer nu gratis. 

Wat moet je doen?

 1. Iedere mediator die een account heeft, logt in op mijn.mediator.nl. Nog geen account? Registreer nu gratis. 
 2. Na het inloggen vindt u op de dashboardpagina de mogelijkheid aan te vinken dat u mee wilt doen aan de actie.
 3. U vult uw twitter-handle, facebooknaam en/of LinkedInnaam in (u bepaald zelf waarmee u meespeelt, deze gegevens zijn alleen verplicht als u via dat kanaal winkansen wilt verdienen).
 4. U kunt gelijk beginnen met winkansen verzamelen! Hoe? Lees snel verder! Of registreer nu gratis. 

 5. Uitleg van het spel

  Mediator.nl mag 10 vrijkaarten voor het NIP Mediationcongres 2012 weggeven. Deze verloot Mediator.nl onder haar aangesloten mediators.

  Op werkdagen van 4 tot 15 juni 2012 zal dagelijks een vrijkaart verloot worden om 16:00 uur. De uitslag wordt daarna gepubliceerd en aan de mediator bekendgemaakt.

  Mediators kunnen de winkans op vergroten: dit kan men vergelijken met het aantal lootjes dat in de hoge hoed gedaan wordt.

  Er bestaan vaste loten (geldig voor iedere trekking) en dagloten (alleen geldig voor de trekking van die dag). Registreer nu gratis. 

  Voorbeeld

  Een mediator heeft een Premium account op Mediator.nl (3 kansen), heeft een foto bij zijn profiel geplaatst (1 kans) en zijn profieltekst ingevoerd (1 kans). Hij volgt @MediatorPuntNL op twitter (1 kans) en heeft die dag 3 berichten geretweet (3 kansen). Hij heeft dus die dag 9 winkansen op een vrijkaart NIP Mediationcongres 2012.

  Als de mediator de volgende dag geen berichten retweet, heeft hij die dag 6 winkansen (het totaal van de vaste loten) Registreer nu gratis. 


  Winkansen


  Winkansen

  Vast lot

  Daglot

  Account op mediator.nl

  Free account (voorwaarde voor deelname)

  Premium account

  Premium Extra account


  1

  3

  5


  Foto bij profiel

  1


  Profieltekst ingevuld

  1


  Lid van de Mediator.nl LinkedIn groep

  1


  “Liken” Facebookpagina Mediator.nl

  1


  @MediatorPuntNL volgen op Twitter

  1


  Liken van mediatorNL Facebook-activiteit van die dag


  1

  Deelnemen aan Facebook event


  1

  Deelnemen aan LinkedIn event


  1

  Retweeten van algemene bericht @MediatorPuntNL


  1

  Leukste tweet van die dag


  3

   

  Voorwaarden

  • Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
  • De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld.
  • Het is toegestaan om iemand anders in jouw plaats aan het NIP Mediationcongres 2012 te laten deelnemen.
  • De winnaar wordt onpartijdig en willekeurig gekozen.
  • De winnaar van de vrijkaart ontvangt persoonlijk bericht met nadere instructies. Het is essentieel dat de winnaar zichzelf nog inschrijft voor deelname aan het congres. Indien dit niet voor maandag 18 juni 12:00 uur gebeurd is, vervalt de vrijkaart aan Mediator.nl.
  • De winnaar van een vrijkaart voor het NIP Mediationcongres 2012 geeft onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming zijn naam en afbeelding te gebruiken voor promotiedoeleinden door Mediator.nl en het NIP. Tevens zal je, desgevraagd, medewerking verlenen aan andere activiteiten verband houdende met deze actie.
  • Mediator.nl is niet verantwoordelijk voor de inschrijving van het NIP Mediationcongres 2012, noch voor de inhoud.
  • Mediator.nl neemt alle zorgvuldigheid in acht, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade. Door deelname erken je dat deelname aan de actie geheel voor eigen risico is. Mediator.nl en de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voorvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met deze actie.
  • In situaties niet voorzien, te beoordelen door Mediator.nl, beslist Mediator.nl.
  • Mediator.nl behoudt zich het recht voor te allen tijde jouw deelname aan de actie op te schorten of te beëindigen indien je op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan je te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Mediator.nl hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden. Mediator.nl behoudt zich tevens het recht voor om de actie en elk ander onderdeel van de website, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de actie te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.
  • Registreer nu gratis.