Gemengde benadering


02-01-2013

De gemengde benadering geeft aan hoe een onderhandelaar het meest effectief onderhandelt. De gemengde benadering wordt uitgezet op de assen van W.F.G. Mastenbroek. Onderstaande afbeelding geeft deze gemengde benadering weer (men onderscheid ook de competitieve benadering en de coöperatieve benadering). Deze benadering is hard op de belangen, relatief dominant, vriendelijk en flexibel. Er zijn veel paralellen te trekken met de Harvard Methode van onderhandelen.


Belangen

De competitieve benadering gaat uit van een harde opstelling ten opzichte van de eigen belangen. Dit is waar de onderhandelingen om draaien, daar hoef je niet snel toe te geven.


Macht

Invloed op het proces en op de agenda is belangrijk. Zonder door te drukken, heeft u de touwtjes stevig in handen.


Klimaat

Omdat je er samen uit moet komen, is de sfeer, of het klimaat, prettig. Hier wordt ook actief aandacht aan besteed. Vertrouwen moet opgebouwd worden. Uiteindelijk heb je elkaar nodig voor een oplossing.


Flexibiliteit

De oplossing die je in gedachten hebt, is maar één mogelijke oplossing. Je weet pas of een oplossing ongeschikt is, als je deze goed begrijpt. Door alle mogelijkheden goed te bekijken, blijf je zoeken naar een oplossing die voor iedereen het beste is.


Lees meer over de Assen van W.F.G. MastenbroekBron: mediator.nl