Gelijke spreektijd in mediations


21-05-2012

Verschillende succesfactoren zijn onderzocht, om te bepalen door welke een oplossing in een conflict wordt bereikt. Het is essentieel dat de mediator partijen gelijkwaardige spreektijd geeft. Van gelijke spreektijd gaat een belangrijke, symbolische boodschap van respect van uit tijdens de mediation.


Verschillende succesfactoren zijn onderzocht, om te bepalen door welke een oplossing in een conflict wordt bereikt, bijvoorbeeld onder leiding van een mediator. Er worden verschillenden genoemd:
  • Persoonlijk contact dat oppervlakkigheden overstijgd;
  • Gelijkwaardigheid tussen partijen;
  • Een gezamenlijke doelstelling;
  • Ondersteuning.
Uit onderzoek blijkt, dat als aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, de houding van partijen naar elkaar vaak verbeterd. De vraag blijft echter of een betere houding ook leidt tot verbeterd gedrag. Hier ligt een uitdaging voor de mediator. Israelische ontmoetingsgroepen tussen Joden en Palestijnen hebben het doel de communicatie te verbeteren. In groepen waar de spreektijd voor beide partijen ongeveer gelijk was, verbeterde de houding jegens elkaar; in groepen waar één partij het gesprek overheerste, vergrootte de verschillen juist. Juist de sterkere partij moet waken de wederpartij in de verdediging te drukken. Het lijkt dus onvoldoende om slechts de juiste voorwaarden voor een gesprek te creëren, het is essentieel om partijen gelijkwaardige spreektijd te geven. Van gelijke spreektijd gaat een belangrijke, symbolische boodschap van respect van uit. Een goede mediator houdt hier dus rekening mee.

Bron: harvard.edu