Escalatie


19-12-2012

Ieder conflict is verschillend. Toch zijn er ook een hoop overeenkomsten. Partijen reageren op vergelijkbare manieren. Hierdoor zijn veel reacties van partijen te verklaren. Deze reacties zijn verbonden aan de fase waarin partijen zitten in een conflict. Overigens is het helemaal niet gezegd dat beide partijen in dezelfde fase zitten.


Friedrich Glasl heeft de zogenaamde escalatieladder ontwikkeld. In dit model verdeelt hij conflicten in verschillende hoofdfasen, die op hun beurt weer weer onderverdeelt worden in subfasen. Hij ontdekte dat ieder conflict zich over deze ladder bewoog. Bij escalatie de ene kant op, bij de-escalatie de andere kant op. Aan de hand van dit model kan het gedrag van conflictpartijen voorspeld worden. Dit gebeurt aan de hand van de fase waar zij zich in bevinden.


Win-win

De eerste case is de win-win fase. Hierin kunnen partijen goed over hun verschillen spreken, als ze al van een conflict spreken. Soms gaat dat al te ver en is er eerder sprake van een verschil van mening. De energie is gericht op een oplossing en partijen zijn positief dat zij deze zullen bereiken.


Win-verlies

Als er verharding in het conflict optreedt, is er sprake van de win-verlies fase. Het wordt belangrijk voor partijen om te winnen. Het verlies van de andere partij is bijkomend voordeel. Hier is de energie op gericht. Gelijk krijgen heeft opeens een hoop aandacht en men krijgt de behoefte de wederpartij 'op te voeden'. In deze fase ontstaan de eerste juridische conflicten en komen de advocaten in beweging.


Verlies-verlies

In de derde fase, de verlies-verlies fase is er nauwelijks nog directe communicatie mogelijk tussen partijen. Het doel is de wederpartij 'een lesje te leren'. Dit gaat zover, dat het eigen belang soms geschaad wordt in het proces. Partijen blijven procederen, ook al hebben meerdere malen nul op rekest gekregen. Eigen ondergang wordt acceptabel, als de andere partij maar meegaat.


Vooral conflicten in de fase win-verlies zijn goed geschikt voor mediation. Onder leiding van een mediator worden alle sub-fasen doorlopen die tot een oplossing leiden. Dit is vaak niet een directe route, maar escaleert en de-escaleert het conflict, tot uiteindelijk een oplossing gevonden is.


Benieuwd welke rol een mediator voor u kan spelen? Vind hier de bemiddelaar voor uw mediation.Bron: mediator.nl