Emoties tijdens onderhandelingen


30-11-2012

Mediation wordt ook wel begeleid onderhandelen genoemd. Onder leiding van een mediator proberen partijen in overleg hun conflict op te lossen. Hoewel mediation meer is dan slechts de onderhandelingsfase, is het wel een belangrijk onderdeel. Emoties worden vaak als hindernis gezien. Deze moeten eerst opgelost worden. Door hier anders naar te kijken, kan je de signalen die emoties geven gebruiken. Daarnaast zijn er ook veel positieve emoties, die een positieve rol spelen tijdens de mediation. Door te richten op de zorg of wens die achter de emotie ligt, kan de oorzaak verholpen worden.In het boek Building Agreement (R. Fisher en D. Shapiro), wordt een aantal aandachtspunten gegeven hoe je emotie in kunt zetten tijdens onderhandelingen. Door deze emoties op positieve wijze te gebruiken, is het vaak eenvoudiger om samen overeenstemming te bereiken tijdens een mediation.


Spreek waardering uit. Vaak ligt de nadruk op de zaken die niet goed gaan. Door dit om te draaien en te richten op dingen die juist wel goed gaan, creƫer je een positieve spiraal. De wederpartij laten weten wat je op prijs stelt, geeft de ander de kans dat gedrag meer te vertonen.


Zoek aansluiting. Door de tegenpartij te zien als wederpartij, of liever nog als partner, kan je het probleem dat voor jullie ligt gezamenlijk oplossen. Alle energie die gestoken wordt in het bevechten van elkaar kan nu gericht worden op het probleem. Versterk elkaar, in plaats van de ander tegen te houden.


Respecteer autonomie. Beperking van jouw autonomie wekt weerstand op, zo ook bij de ander. Door te erkennen dat ieder persoon ruimte heeft om zijn eigen beslissingen te nemen en daarvan de gevolgen te dragen, neem je weerstand weg. Wat binnen dit gebied ligt is geen onderdeel van het gesprek. Zo kun je je richten op de elementen die buiten het autonome gebied van de ander liggen.


Erken status. Personen die zich niet erkend voelen, functioneren niet optimaal. Angst of woede kunnen leiden tot een resultaat dat verre van ideaal is, omdat er geen stimulans meer is om de zaak op te lossen. Creatieve oplossingen zullen niet ontdekt worden. 


Kies een bevredigende rol. Door een rol te kiezen waarin je jezelf prettig voelt, zal je een beter functioneren dan een rol waar je tegenop ziet. Door jouw energie te steken in het vervullen van je rol, in plaats van in weerstand tegen die rol, kom je sneller tot een beter resultaat.Bron: mediator.nl