De 7 valkuilen voor gescheiden ouders


26-07-2013

De laatste tijd krijg ik veel verzoeken van ouders die al een aantal jaren zijn gescheiden, maar erg ontevreden zijn over de omgangsregeling of de invulling van het co-ouderschap. Meestal gaat het dan om afspraken die niet (goed) worden nageleefd of omdat er zoveel jaren geleden juist geen afspraken zijn gemaakt. Of de leefsituatie is sinds de scheiding zoveel veranderd dat aanpassing van de gemaakte afspraken wenselijk is. Denk hierbij aan de situatie dat beide ex-en inmiddels een nieuwe partner hebben en daar ook weer kinderen mee hebben. In deze mediations komt eigenlijk altijd naar voren dat de ouders in één of meerdere valkuilen voor gescheiden ouders zijn gestapt. Het Programmaministerie voor Jeugd en Gezin heeft in 2009 in de brochure Uit elkaar…en de kinderen dan? de volgende 7 belangrijkste valkuilen beschreven.


Mikel de KnegtRuziemaken als de kinderen in de buurt zijn

Heftige ruzie tussen ouders is voor kinderen beangstigend en schadelijk. Ze voelen zich er onveilig door en hun vertrouwen in hun ouders wordt minder. Ouders moeten het goede voorbeeld geven, maar doen dat niet door heftig ruzie te maken. Probeer dus een ruzie te vermijden als de kinderen in de buurt zijn.

Kwaadspreken over de andere ouder

Kinderen kunnen er niet tegen als hun ouders negatief over elkaar praten. Of als anderen dat doen. Een kind ervaart de kritiek op een ouder al gauw als kritiek op zichzelf. En kan zich daardoor afgewezen voelen. Het kan ook loyaliteitsproblemen veroorzaken, dus ervoor zorgen dat een kind het gevoel heeft voor een van beide ouders te moeten kiezen. Probeer ten minste neutraal over de andere ouder te spreken en zorg ervoor dat anderen dat ook doen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan opa’s en oma’s.

Je kind als machtsmiddel gebruiken

Een kind als machtsmiddel gebruiken is onder alle omstandigheden verwerpelijk. Uitspraken ‘als je niet doet wat ik zeg, dan krijg je je kinderen niet meer te zien’ of ‘als je niet meer alimentatie betaalt dan krijg je je kinderen niet meer te zien’ zijn absoluut uit den boze.

Trekken aan de kinderen

Gescheiden ouders zetten hun kinderen soms (ook onbedoeld) onder druk. Die kunnen daardoor het gevoel krijgen dat ze tussen hun vader en moeder moeten kiezen. Partij kiezen voor de een betekent echter onttrouw zijn aan de ander. Dat is onverdraaglijk voor kinderen en kan tot (ernstige) loyaliteitsproblemen leiden. Ouders kunnen problemen voorkomen door hun kinderen toe te staan van beide ouders te houden.

Kinderen als steun en toeverlaat zien

Kinderen zijn vaak heel behulpzaam als zij zien dat hun ouders het moeilijk hebben. Geef hun daar waardering voor. Maar let op dat ze niet alleen nog maar helpen. Anders kan het ten koste gaan van hun ontwikkeling. Geef ook niet toe aan de verleiding je volwassen problemen aan je kinderen toe te vertrouwen. Zoek een uitlaatklep of steun bij familie of vrienden of schakel zonodig professionele hulp in.

Kinderen als boodschapper inzetten

Houd kinderen buiten kwesties tussen jou en je ex. Hoor hen niet uit over de situatie bij de andere ouder thuis en vraag ook niet om je boodschappen aan de ouder door te geven. Dat is belastend voor hen en kan er ook voor zorgen dat een kind het gevoel heeft voor een van beide ouders te moeten kiezen. Zoek bij voorkeur rechtstreeks contact met je ex als je iets wilt doorgeven of bespreken. Met de moderne communicatiemiddelen als mail, sms, whatsapp, twitter, Facebook, etc  zou dat niet zo moeilijk hoeven zijn.

Teveel toegeven door schuldgevoelens

Gescheiden ouders voelen zich vaak schuldig over ‘wat zij de kinderen hebben aangedaan’. Dat kan tot te grote toegeeflijkheid en verwennerij leiden. Blijf ondanks alles duidelijke grenzen stellen (dus ook soms nee zeggen). Daar voelen kinderen zich veilig bij.Bron: mediator.nl