Coöperatieve benadering


28-12-2012

De coöperatieve benadering (naast de competitieve benadering en de gemengde benadering) geeft een profiel weer op de assen van W.F.G. Mastenbroek. Deze "softe" benadering richt zich voornamelijk op de relatie en heeft weinig oog voor de eigen belangen. Vaak geeft een onderhandelaar die aan dit profiel voldoet, meer weg dan nodig.


Belangen

Bij de Coöperatieve benadering is de onderhandelaar toegeeflijk ten opzichte van zijn eigen belangen. Een valkuil die kan voortkomen uit de wens om een prettig klimaat te creëren en flexibel naar oplossingen te zoeken. Zo doet men (té) snel consessies.


Macht

Ook op het gebied van macht is de Coöperatieve onderhandelaar toegeeflijk: door weinig verweer te bieden, is de wens het klimaat te verbeteren en onderzoekend tot oplossingen te komen. Macht is eigenlijk geen issue.


Klimaat

Door het klimaat te verbeteren, verwacht de Coöperatieve onderhandelaar de relatie te verbeteren. De relatie is een gevolg van alle vier de assen. De relatie die je bouwt is dan ook gebaseerd op de huidige situatie. Alles wat je nu doet, zal in de toekomst ook zo gaan. Tot het moment dat je dat verandert.


Flexibiliteit

Flexibel naar een oplossing zoeken is een belangrijk uitgangspunt van de Coöperatieve onderhandelaar. Onderzoeken wat mogelijke oplossingen zijn en ook de gedachtengang van de wederpartij willen volgen.

Coöperatieve benadering

Lees meer over de Assen van W.F.G. MastenbroekBron: mediator.nl