Contra-indicaties: wanneer is mediation niet geschikt?


29-10-2012

Mediation kan in veel gevallen partijen helpen zelfstandig een oplossing te bereiken. Een mediator zal in bepaalde gevallen aangeven dat mediation niet de beste keuze is in het specifieke geval.


De volgende gevallen kunnen reden zijn om de keuze voor mediation nog eens te heroverwegen. U kunt het ook bespreken met de mediator.


   • Mediation heeft geen precedentenwerking. Als dezelfde zaak met meerdere partijen speelt, is de uitkomst van de mediation geen indicatie voor andere zaken.
   • Als een van de partijen een principiële uitspraak wil hebben, kan een mediator haar daar niet aan helpen.
   • Een belangrijke partij (direct of indirect) wenst niet aan de mediation deel te nemen.
   • Als er sprake is van strafbare feiten kan een mediator u wellicht niet helpen. Er worden overigens wel proeven met mediation in het strafrecht gedaan.
   • Als een mediator de veiligheid van partijen niet kan garanderen, zal hij de mediation afbreken. Denk bijvoorbeeld aan een agressieve partij.
   • Soms zijn partijen gebaat om een conflict in stand te houden. Mediation is in zo een geval erg lastig. Een mediator kan weinig betekenen, bijvoorbeeld omdat partijen wennen aan het medelijden dat zij krijgen van hun omgeving omdat ze in dit vervelende conflict zitten.
   • In sommige culturen kan mediation minder goed passen. Er zijn mediators gespecialiseerd in culturele verschillen, maar mediation gaat niet altijd samen met de achtergrond van partijen.
   • Als de machtsongelijkheid erg groot is, is mediation af te raden. Een mediator kan dit verschil meenemen in zijn aanpak. Als het verschil te groot is,  is mediation misschien niet de eerste keuze.
   • Een mediator bespreekt altijd de bevoegdheid en/of het mandaat van partijen tijdens de mediation. Als een mediator ontdekt dat een partij niet bevoegd is om beslissingen te maken, kan het zijn dat de mediation wordt afgebroken. 
   • Als een van de partijen psychisch of fysiek niet in staat is om aan de mediation deel te nemen, of onvoldoende in staat blijkt om haar belangen te verdedigen tijdens de mediation, zal een mediator de mediation voor dat moment beïndigen.


Bron: mediator.nl