Conflictstijlen


17-12-2012

Iedereen gaat verschillend om met een conflict. De ene stijl is niet beter dan de ander, ze zijn anders. Afhankelijk van de situatie, kan je voor de een conflictstijl, of de andere kiezen. Vaak hebben mensen wel een voorkeur voor een bepaalde stijl. Herkent u zichzelf in één van deze stijlen?


Forceren

Met forceren als conflictstijl, is het behalen van resultaat belangrijker dan de relatie met de wederpartij. Het belang van de ander is ondergeschikt. Deze stijl komt veel voor als er een machtsverschil tussen partijen aanwezig is. De ene partij is in staat zijn wil op te leggen aan de andere partij. Forceren scoort hoog op het eigen belang, laag op het belang van de ander.


Ontwijken

Ontwijken als conflictstijl, kom je veel tegen in conflicten die voor die partij niet echt relevant zijn. Het maakt niet zoveel uit wat de oplossing is, linksom of rechtsom, "ik vind het wel best". Ontwijken scoort zowel laag op eigen belang, als belang van de ander.


Toegeven

Iemand die toegeven als conflictstijl heeft, probeert voornamelijk de onderlinge relatie in stand te houden. Een veelgebruikte poging is om toe te geven aan de wensen van de wederpartij. "Als ik maar toegeef, vindt hij mij vast aardig". Ook kan je deze conflictstijl gebruiken als dit onderwerp voor jou niet belangrijk is en je goodwill wilt kweken voor een ander onderwerp dat wel belangrijk is voor je. Toegeven scoort laag op het eigen belang, hoog op het belang van de ander.


Compromis sluiten

Als beide partijen water bij de wijn doen, ontstaat een compromis. Beiden krijgen niet helemaal wat ze willen, maar ieder krijgt wel enige van zijn wensen vervuld. Compromis sluiten scoort op beide belangen, de eigen belangen en de belangen van de ander, gemiddeld.


Win-win

De conflictstijl win-win heeft tot doel om zowel de eigen belangen, als die van de wederpartij optimaal te dienen. Vaak lijkt dit in het begin onmogelijk. Door te blijven zoeken naar mogelijke oplossingen, kan er een optimaal resultaat bereikt worden. Het kost vaak tijd en energie om een win-win oplossing te bereiken, maar beide partijen hebben een oplossing waar ze gelukkig mee zijn.

Conflictstijlen
Bron: mediator.nl