Competitieve benadering


27-12-2012

Iedere onderhandelaar scoort verschillend op de assen van W.F.G. Mastenbroek. Onderstaande afbeelding geeft de competitieve benadering weer (men onderscheid ook de coöperatieve benadering en de gemengde benadering). Deze "harde" benadering richt zich vooral op eigen belangen en op het hameren van de eigen punten.


Belangen

De competitieve benadering gaat uit van een harde opstelling ten opzichte van de eigen belangen. Het is essentieel dat deze vervuld worden. 


Macht

Invloed op het proces en op de agenda is belangrijk. In dit proces probeert de onderhandelaar de wederpartij te domineren.


Klimaat

Hoewel je samen tot een oplossing moet komen, is de sfeer formeel of zelfs vijandig. Vertrouwen onderling is nauwelijks aanwezig en er wordt weinig in de relatie geïnvesteerd.


Flexibiliteit

Door jouw punten te blijven benaderen, verwacht je dat de wederpartij het wel gaat begrijpen. Punten waar je liever niet over wilt spreken ontwijk je en breng je weer terug naar de zaken die voor jou belangrijk zijn.

Competitieve benadering

Lees meer over de Assen van W.F.G. MastenbroekBron: mediator.nl