Co-ouderschap


13-12-2012

Scheiden met kinderen brengt een extra dimensie in het conflict. Hoe gaan we met elkaar en de kinderen om als we straks uit elkaar zijn? Er is veel vrijheid om deze afspraken te maken, maar tegelijkertijd zijn de gevolgen voor de kinderen groot. De uitgangspositie positie voor ouders is dat ze gezamenlijk gezag blijven uitvoeren, maar hoe geef je daar invulling aan? Hoe blijf je communiceren, op de hoogte van belangrijke informatie als jullie niet meer samen leven?


De wet schrijft voor dat er een omgangsregeling dient te zijn, een verdeling van de zorg- en opvoedingstaken. Dit omvat bijvoorbeeld de keuze waar jullie kind de hoofdverblijfplaats heeft, hoe de andere ouder geïnformeerd en geraadpleegd wordt over gewichtige aangelegenheden en aan wie bijvoorbeeld de school of een ziekenhuis informatie mag verschaffen. 


Bij een gelijke verdeling van zorg- en opvoedingstaken spreekt men van co-ouderschap. Dit kan invulling krijgen door de week in tweeën te delen, van zondag tot en met woensdag bij de één, donderdag tot en met zaterdag bij de ander. Een andere veel gekozen oplossing is de ene week bij papa, de andere week bij mama. Een andere gelijkwaardige oplossing is ook te bedenken. Houd echter wel de begrijpelijkheid en belangen van de kinderen in jullie achterhoofd.


In het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan worden de afspraken vastgelegd. Naast financiële afspraken (wie betaald wat?), worden er ook belangrijke keuzes vastgelegd (welke school, waar vieren we verjaardagen) en dus ook de omgangsregeling. Door deze afspraken helder te verwoorden, voorkom je problemen in de toekomst.


Naast de praktische gevolgen, hebben de afspraken ook gevolgen voor officiële instanties. Zo zal de kinderbijslag verdeeld kunnen worden door de Sociale Verzekeringsbank (SVB), maar kent de belastingdienst bijvoorbeeld de heffingskorting alleen toe aan de ouder waar het kind het jaar het langste woont.


Al eerder bleken de positieve gevolgen voor de kinderen van co-ouderschap. Wil je middels mediation komen tot een omgangsregeling en co-ouderschap? De volgende mediators specialiseren zich in omgangsregelingen en co-ouderschap.Bron: mediator.nl