Blijf van mijn conflict af!


21-11-2012

In een conflict doen mensen soms dingen die ze niet willen. Zaken die rationeel niet te verklaren zijn en waar achteraf ook geen verklaring voor gegeven kan worden. Soms spelen belangen een rol die moeilijk te erkennen zijn, het is dan voor die partij lastig om helder te maken wat het is dat hen weerhoud dit conflict op te lossen.De mediator zal trachten ook deze verborgen belangen boven tafel te krijgen tijdens de mediation.


De oorzaak van een conflict kan heel verschillend zijn. Vaak hebben beide partijen wel een beeld van de beweegredenen van de wederpartij. Strijdige belangen zijn redelijk snel boven water te krijgen en het beeld van partijen komt redelijk overeen. Het gebeurd echter ook dat het onduidelijk blijft waar partijen over ruziën. Hoewel overeenstemming bereikt lijkt, is er toch iedere keer weer iets anders waardoor het niet afgerond kan worden. Naast de belangen op tafel, kan een persoonlijk belang nog een grote rol op de achtergrond spelen.


Mensen die in een conflict zitten, kunnen vaak rekenen op sympathie van hun omgeving. Het is eigenlijk heel vervelend voor die persoon, in een conflict verwikkeld te zijn. Als het conflict opgelost is, verdwijnt ook deze sympathie. Uit angst deze calimero-positie op te geven, kan een partij aansturen op het laten bestaan van het conflict. Om niet te hoeven erkennen dat dit een motivatie is, lijken gesprekken tijdens een mediation voortvarend te verlopen. Als het concreet wordt, is er toch nog een ander punt om te bespreken, voordat alles is opgelost. Het is de taak van een mediator dit te herkennen en dit onderliggende belang boven tafel te krijgen.


Partijen die lange tijd met elkaar in conflict zijn, schetsen een beeld van de wederpartij in hun omgeving. Vaak is dit beeld negatief. Overeenstemming bereiken met een partij die zo negatief is neergezet, kan worden ervaren als gezichtsverlies. In de woede zijn gebeurtenissen aangedikt, de wederpartij slecht en eigen gedrag niet relevant. Overeenstemming bereiken zorgt voor een discrepantie tussen het beeld in het verleden en nu. 


Hoewel het de taak is van een adviseur om het belang van zijn partij te behartigen en daarover te adviseren, kan het belang van de adviseur zelf ook een rol spelen. Als een adviseur weinig werk heeft, is hij gebaat het werk voor zijn cliënt niet op te geven. Natuurlijk geldt dit niet voor iedere adviseur, maar het loont om dit in je achterhoofd te houden.


Partijen die een rechtsbijstandsverzekering hebben, of onder toevoeging procederen, maakt het vaak minder uit hoe lang iets voortduurt. Uit het vertragen van het proces kan een gevoel van macht ontstaan. Dit compenseert de onmacht en frustratie die bij het conflict ervaren wordt. 


Sommige mensen ervaren een conflict, een bezwaarprocedure als tijdverdrijf. Door zich goed vast te bijten in een conflict creëren ze een bezigheid en dwingen de wederpartij mee te spelen. Vooral in conflicten met de overheid komt dit voor. Het gaat dan niet om de knikkers, maar om het spel.


Als een conflict geregeld op een ander punt blijft hangen, is de kans groot dat een belang dat voor één of beide partijen relevant is, nog niet op tafel is gekomen. Aan de mediator de taak om partijen te helpen dit bespreekbaar te maken. Bron: mediator.nl