Bemiddeling en mediation


26-11-2012

Bemiddeling en mediation worden door elkaar gebruikt. Zijn deze termen vrijelijk uit te wisselen? Of is er een verschil tussen deze termen?

Mediation is een specifieke vorm van bemiddelaar. Hierbij treedt de mediator op als bemiddelaar. Echter, mediation is specifieker dan bemiddeling. Bij mediation is altijd sprake van bemiddeling, er bestaan ook andere vormen van bemiddeling, naast mediation.


Bij bemiddeling is sprake van een derde die bemiddelt. Bij mediation is deze derde onafhankelijk. Dit is een belangrijk onderdeel. Partijen moeten immers het vertrouwen hebben, dat ze op een goede manier geholpen worden en de belangen van de mediator mogen daar geen rol in spelen.


Bij bemiddeling is de bemiddelaar geen partij. Hij bemiddelt tussen partijen. Bij mediation is dit niet anders. Als de gesprekleider wel partij is, spreekt men niet van mediation of bemiddeling, maar van onderhandelingen.


Mediation wordt vaak bij conflicten ingezet. Een mediator helpt partijen dan om samen hun eigen conflict op te lossen. Bemiddeling is ruimer. Men kan bijvoorbeeld bemiddelen bij de verkoop van een huis. Mediation kan ook op andere gebieden worden ingezet. Zo worden bijvoorbeeld contracten onderhandeld onder leiding van een mediator.Bron: mediator.nl