5 tips voor ouders tijdens en na scheiden


06-09-2013

Een echtscheiding zorgt vaak voor veel veranderingen in een korte tijd. Niet alleen voor de ex-partners, maar vooral ook voor de kinderen. De belangrijkste verandering is natuurlijk het uiteenvallen van het gezin als de basis voor een kind. Waar een kind voorheen dagelijks contact had met beide ouders, is dat na de scheiding vaak een stuk minder. Daar komt bij dat veel ouders vlak na de scheiding alle zeilen bij moeten zetten om zelf overeind te blijven. En dan schiet aandacht voor de kinderen er wel eens bij in.


Mikel de Knegt

Veel ouders maken zich dan ook zorgen of hun kinderen de scheiding van de ouders wel goed verwerken. Gelukkig kun je als ouder zelf veel doen door het aantal veranderingen zo veel mogelijk te beperken. Uitgangspunt zou zo veel mogelijk moeten zijn de behoefte van een kind, ook al  sluit dat op dat moment niet goed aan bij wat de ouders of één van hen graag zou willen. Zo is het voor hele jonge kinderen beter om wat vaker en korter contact met de andere ouder te hebben dan af en toe een lang contact. In mijn praktijk zie ik vaak dat één van de ouders meer bereid is om de behoefte van het kind voorop te stellen dan de andere ouder. Of in ieder geval dat ze er anders over denken. 


Dat de huizenmarkt momenteel zo slecht is, kan voor kinderen voordelig uitpakken. Zij kunnen dan vaak wat langer in hun vertrouwde omgeving blijven. En als ze in hetzelfde huis kunnen blijven wonen, hoeven ze ook niet van school te veranderen. Zo zijn alweer 2 grote veranderingen die vaak bij een echtscheiding voorkomen, in ieder geval voor een tijdje van de baan.


Een andere verandering waar kinderen vaak mee te maken krijgen, is dat er na een echtscheiding minder geld te besteden is. Dat betekent soms niet meer op vakantie of bezuinigen op andere uitgaven. Veel kinderen zullen na de scheiding een deel van de familie niet meer of veel minder gaan zien. Onderzoek heeft echter uitgewezen dat een goed contact met vooral de grootouders tijdens en na de scheiding tot minder aanpassingsproblemen bij kinderen kunnen leiden. Ook hier kunnen ouders dus een belangrijke rol spelen door daar rekening mee te houden, zodat hun kinderen makkelijker met veranderingen kunnen omgaan.


Zo’n 80% van de gescheiden ouders hebben binnen een jaar weer een nieuwe relatie. En dan krijgen hun kinderen dus te maken met een stiefmoeder of stiefvader. Sommige kinderen hebben wat meer tijd nodig om aan die nieuwe situatie te wennen. Vader of moeder is (weer) verliefd en doet misschien wat vreemd. Zeker als je in de pubertijd zit is dat soms niet om aan te zien. Het is dan zaak om je kinderen de aandacht te blijven geven die ze verdienen en vooral geduld te hebben. Soms duurt het ook een tijdje voordat iedereen z’n draai heeft gevonden in het nieuwe gezin. Zeker als er van beide kanten kinderen moeten worden ingepast.


Als je al deze veranderingen zo eens op een rijtje zet, dan is het eigenlijk bewonderenswaardig dat zoveel kinderen zonder grote schade door de scheidingsperiode van hun ouders komen.


Tot slot de tips nog even samengevat:
  1. Probeer het aantal veranderingen zoveel mogelijk te beperken
  2. Stel de behoefte van je kind voorop en niet je eigen behoefte of wensen
  3. Stimuleer het contact met vooral de grootouders 
  4. Blijf je kind aandacht geven en naar hem/haar luisteren
  5. Wees geduldig en gun ze de tijd om aan een nieuwe situatie te wennen


Scheiden met een mediator?


Bron: mediator.nl